Przyjmowanie zgłoszeń

Z dniem 10 lutego tego roku organizator III Zlotu Pojazdów Zabytkowych, Kultowych i Motocykli  przyjmuje zgłoszenia chętnych do udziału w zlocie. Zgłoszenia proszę kierować pod adres mailowy: fwolek@wp.pl lub pod numer telefonu: 601-892-167

 

Cennik oraz numer konta do wpłaty wpisowego

Komentowanie jest wyłączone